The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ's Blog (15)

อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน

    อาหารของภาคอีสาน

 

     ภาคอีสานอาจจะร่ำรวยเรื่องอารยะธรรม วัฒนธรรมซึ่งสั่งสมกันมานานนับหลายพันปี อาหารอีสาน เป็นอาหาอีกประเภทหนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงและรสชาติที่ล้ำลึก และอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาหาร…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on August 29, 2011 at 2:44pm — 1 Comment

การใช้ภาษาของคนถิ่นใต้

            

                    ภาษาไทยถิ่นใต้ หรือ ภาษาตามโพร (อังกฤษ: Dambro) เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคใต้ของ…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on August 2, 2011 at 2:00pm — No Comments

ประวัติศาสตร์ภายในหอ้งประวัติศาสตร์โรงเรียนฝางวิทยายน หลักศิลาจารึก หลักศิลาจารึก

             ในสมัยพระเจ้ารามคำแหง ได้มีการจัดทำศิลาจารึกขึ้นเป็นครั้งแรกแลนับว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก 

เพราะถ้าพระองค์มิได้ทรงคิดอักษรไทยและทำศิลาจารึกไว้แล้ว คนไทยรุ่นต่อมาก็จะค้นคว้าหา ที่นี่พบศิลาจารึกหลักนี้ไม่ปรากฎแน่ชัด แต่คิดว่าจารึกนี้คงจะใกล้ๆ กับพระแท่นมนังคศิลา เพราในจารึกหลักนี้ด้านที่สามมีกล่าวถึง

พระแท่นมนังคศิลา ซึ่งทำให้คิดว่า ศิลาจารึกหลักนี้จะได้ในเวลาฉลองพระแท่นนั้น…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on February 12, 2011 at 11:30am — 5 Comments

การตลาด

การตลาดคือ.....…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on August 30, 2010 at 5:54pm — No Comments

เคล็ดลับเก่ง คอมพิวเตอร์ง่ายๆ 30 วิธี

1. ในขณะที่คุณกำลังจะ Restart เครื่องใหม่ ก่อนที่จะกดปุ่ม OK ให้คุณกด Shift ค้างไว้ จะทำให้คุณ Restart ได้เร็วขึ้น

2. ในบาง Web Site หากคุณกด Ctrl ค้างไว้ และเลื่อน Scroll ที่ Mouse จะทำให้ตัวอักษรของ Web Site นั้นใหญ่ขึ้น

3. หากกดปุ่ม Refresh หรือ F5 แล้วยังเป็นข้อมูลเดิม ลองกด Ctrl + F5 รับรองจะได้ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดแน่ๆ

4. คุณสามารถเปิดไฟล์ Tips.txt ขึ้นมาเพื่ออ่านเทคนิคต่างๆ ได้ ซึ่งไฟล์นี้จะอยู่ใน c:\\windows ของคุณ

5. ในระหว่างที่คุณกำลังใช้งาน IE อยู่นั้น…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on July 6, 2010 at 11:30am — No Comments

การวาดภาพสีน้ำมัน

การวาดภาพสีน้ำมัน…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on July 6, 2010 at 11:00am — No Comments

เซต

เซต

การเขียนแผนภาพแทนเซต…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on July 6, 2010 at 10:30am — 1 Comment

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ

สิ่งแวดล้อม คือ สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ แสง ฯลฯ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน ศิลปกรรม…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on July 6, 2010 at 10:25am — 1 Comment

แนะแนวการเรียนต่อ

หลักสูตร…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on July 5, 2010 at 3:15pm — No Comments

ประวัติศาสตร์คือ

ประวัติศาสตร์คืออะไร

คำว่า “ประวัติศาสตร์” ใช้กันใน 2 ลักษณะคือ
  • ประวัติศาสตร์ หมายถึง เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำ หรือสร้างแนวความคิดไว้ทั้งหมด รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากเจตจำนงของมนุษย์ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ…
Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on July 2, 2010 at 3:15pm — 1 Comment

Present Simple Tense

การใช้ Present Simple Tense มีวิธีใช้ดังนี้ คือ

1. เมื่อเหตุการณ์ที่กล่าวถึงเป็นความจริง เช่น

The earth moves round the sun.…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on July 2, 2010 at 2:52pm — No Comments

คำซ้ำ คำซ้อน

คำซ้ำ คือ คำคำเดียวกันกล่าวซ้ำกัน เกิดเป็นคำใหม่ขึ้นโดยแสดงความหมายได้ดังนี้ความหมายเน้นหนักขึ้น เช่น…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on June 29, 2010 at 11:30am — No Comments

การใช้ภาษาของคนถิ่นใต้

            

                    ภาษาไทยถิ่นใต้ หรือ ภาษาตามโพร (อังกฤษ: Dambro) เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคใต้ของ…

Continue

Added by รัชนีกร วงษ์ศรีเทพ on November 30, 1999 at 12:00pm — No Comments

Latest Activity

Kongpila's group was featured
Thumbnail

STEM OSOP(Fangwittayayon)

เป็นการบูรณาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์…See More
Apr 24
kruorawan kongpila commented on อธิพันธ์ สอนวิเศษ's video
Feb 23
Profile Iconศิลปิน โชติทอง and FRANK KWABENA joined The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 23
นายนิติพัศ รัตนะ is now a member of The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 4

การวัดและประเมินผล

Events

© 2016   Created by Kongpila.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service