The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Blog Posts

ระบบปฎิบัติการ

1. ความหมายของระบบปฏิบัติการ

            จากองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าระบบปฏิบัติการถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบปฏิบัติการจัดเป็นโปรแกรมระบบที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์…

Continue

Posted by piyaporn phophan on February 12, 2015 at 9:30am

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  กาญจนา วิลินไพ posted discussions
  yesterday
  Nuttawadee mattra joined ปิยะพร สิทธิโคตร's group
  yesterday
  เจนจิรา เอกตาแสง commented on นายธัฒนคร พวงคำ's group ม.4/1_2557ส31104 ประวัติศาสตร์2
  "%201%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B…"
  Monday
  ammerlika is now a member of The Secondary Educational Service Area Office 25
  Sunday
  ธีรพงศ์ พุกทอง replied to ธีรพงศ์ พุกทอง's discussion อุปกรณฺคอมพิวเตอร์
  "อุปกรณฺคอมพิวเตอร์  ชิ้นที่ 101-120 "
  Sunday
  อภิวัฒน์ อ่อนจันทร์ shared a profile on Facebook
  Sunday
  อภิวัฒน์ อ่อนจันทร์ replied to ทัศดาพร กุลทอง's discussion ส่งงาน บทที่ 4 in the group M 4/3 ภาษา C
  "นาย ณัฐพง ทนก่ำ เลขที่ 1 นาย ธีระ เหง้าบุญมา เลขที่ 7 นาย ฤทธิเดช  ศรีคำภา เลขที่ 11 นาย…"
  Sunday
  อภิวัฒน์ อ่อนจันทร์ replied to ทัศดาพร กุลทอง's discussion ส่งงาน บทที่ 3 in the group M 4/3 ภาษา C
  "นาย ณัฐพง ทนก่ำ เลขที่ 1 นาย ธีระ  เหง้าบุญมา เลขที่ 7 นาย ฤทธิเดช ศรีคำภา เลขที่ 11 นาย…"
  Sunday

  Forum

  หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

  ลำดับชื่อรูปภาพหน้าที่การทำงาน1สื่อเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก ( Magnetic Disk device )  สื่อเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก ( Magnetic Disk device ) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทที่ใช้งานเป็นลักษณะของจานบันทึก ( disk ) ซึ่งมีหลายประเภท2ฟล็อปปี้ดิสก์( Floppy…Continue

  Started by กาญจนา วิลินไพ in ส่งงานนักเรียนพิเศษ yesterday.

  ประเภทสแกนและอ่านข้อมูลด้วยแสง

  ลำดับชื่อรูปภาพหน้าที่การทำงาน1เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Bar code reader )  เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Bar code reader ) ตัวเลขของรหัสสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบสินค้าคงคลังจะมีจำนวนหลักค่อนข้างมาก…Continue

  Started by กาญจนา วิลินไพ in ส่งงานนักเรียนพิเศษ yesterday.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2015   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service