The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Blog Posts

ระบบปฎิบัติการ

1. ความหมายของระบบปฏิบัติการ

            จากองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าระบบปฏิบัติการถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบปฏิบัติการจัดเป็นโปรแกรมระบบที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์…

Continue

Posted by piyaporn phophan on February 12, 2015 at 9:30am

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  ธีรพงศ์ พุกทอง replied to ธีรพงศ์ พุกทอง's discussion อุปกรณฺคอมพิวเตอร์
  "อุปกรณฺคอมพิวเตอร์  ชิ้นที่ 81 - 100"
  8 hours ago
  Anuporn wangseedee replied to ทิวากร จันทะบุตร's discussion หน่วย 2 แผน 4 เรื่อง การสร้าง Animation แบบ Motion Guide และ Motion tween in the group 3157
  "ส่งงานค่ะ น.ส. อนุพร วังสีดี 3/1"
  10 hours ago
  น.ส. สุภัสศร แสนสีมนต์ replied to ครูธันยพร แบนอภัย's discussion กิจกรรมที่ 6 การตกแต่งเอกสาร in the group ม.6/4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
  "ส่งงานค่ะ"
  16 hours ago
  ธีรพงศ์ พุกทอง replied to ธีรพงศ์ พุกทอง's discussion อุปกรณฺคอมพิวเตอร์
  "อุปกรณฺคอมพิวเตอร์  ชิ้นที่ 61 - 80"
  yesterday
  ครูธันยพร แบนอภัย replied to ครูธันยพร แบนอภัย's discussion กิจกรรมที่ 7 จดหมายเวียน in the group ม.6/4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
  "ให้พรทิพย์ไปสอบในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ห้องวิชาการ เวลา 9.00 น."
  yesterday
  ครูธันยพร แบนอภัย replied to ครูธันยพร แบนอภัย's discussion กิจกรรมที่ 6 การตกแต่งเอกสาร in the group ม.6/4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
  "ตรวจงานแล้วนะคะ"
  yesterday
  Profile IconIrma Ubaedah, ชนัชพร ศรี ทะจักร and ศศิธร ดีขิม joined The Secondary Educational Service Area Office 25
  yesterday
  สุทธิเกียรติ ชมละม้าย joined ทัศดาพร กุลทอง's group
  yesterday

  Forum

  อุปกรณฺคอมพิวเตอร์ 4 Replies

  อุปกรณฺคอมพิวเตอร์ชิ้นที่ 1 - 20 Continue

  Started by ธีรพงศ์ พุกทอง in ส่งงานนักเรียนพิเศษ. Last reply by ธีรพงศ์ พุกทอง 8 hours ago.

  วินโดส์

  ลำดับชื่อรูปภาพหน้าที่การทำงาน1วินโดวส์ 1.0  วินโดวส์ 1.0เป็นสภาวะการทำงานรุ่นแรกของวินโดวส์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีสภาวะการทำงานแบบ 16 บิต ที่เรียกว่า สภาวะการทำงาน (Operating Environments) เพราะ วินโดวส์ 1.0…Continue

  Started by กาญจนา วิลินไพ in ส่งงานนักเรียนพิเศษ on Wednesday.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2015   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service