The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

ึ7. บันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ คือ หาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดสุราและยาเสพติด ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการหาข้อมูลที่เป็นเสียง…

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:35pm

9. บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

ช่วยกันเขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ดภายในกลุ่มของตัวเอง…

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:33pm

10. บันทึกการสร้างชิ้นงาน

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:32pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (2 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  นางสาวสุธิชา แก้วไสย์ commented on นายธัฒนคร พวงคำ's group ม.6/3_2557 กฎหมาย
  ".docx นางสาว สุธิชา แก้วไสย์ เลขที่26 ม.6/3"
  2 hours ago
  สุพัตรา ภัคมาตร์ commented on นายธัฒนคร พวงคำ's group ม.6/3_2557 กฎหมาย
  ".docx นางสาว สุพัตรา ภัคมาตร์ เลขที่27 ม.6/3"
  3 hours ago
  นางสาว อมิตตรา อินทร์พล commented on นายธัฒนคร พวงคำ's group ม.6/3_2557 กฎหมาย
  ".docx นางสาว อมิตตรา อินทร์พล เลขที่30 ม.6/3"
  3 hours ago
  นางสาว อมิตตรา อินทร์พล replied to นายธัฒนคร พวงคำ's discussion กิจกรรมที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา in the group ม.6/3_2557 กฎหมาย
  " นางสาว อมิตตรา อินทร์พล เลขที่30 ม.6/3 "
  3 hours ago
  Profile Iconนางสาว อมิตตรา อินทร์พล and นางสาวสุธิชา แก้วไสย์ joined นายธัฒนคร พวงคำ's group
  4 hours ago
  อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท ม.5/1 replied to เกศมณี หยองเอ่น ชั้น ม.6/1's discussion กิจกรรมที่ 6 การนำเสนอและเผยแพร่โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น in the group กระทง 9 ห้องเอกลักษณ์คู่ถิ่นฝาง
  "             ช่วงเวลา ที่ 5.56 นาที…"
  6 hours ago
  Mr. apisit pasawate joined เกศมณี หยองเอ่น ชั้น ม.6/1's group
  7 hours ago
  kruorawan kongpila commented on kruorawan kongpila's group ส่งการด์อวยพรเข้าประกวด
  7 hours ago

  Forum

  กิจกรรมที่1. การตั้งคำถาม 1 Reply

  ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันมีกี่ระบบ

  Started by ยุวะภา ราวี in ฟอรัม6/1. Last reply by ยุวะภา ราวี Oct 5.

  กิจกรรมที่ 2 2 Replies

  กิจกรรมที่ 2Continue

  Started by สวัสดิ์ เทศารินทร์ in ฟอรัม6/1. Last reply by สวัสดิ์ เทศารินทร์ Sep 30.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service