The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

รูปแบบการเรียนการสอนผ่านโครงงาน (Project-based Learning) โดยใช้เทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Blog Posts

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ…

Continue

Posted by นายพีรากร แก้วเหล่า6/2 on July 25, 2015 at 9:09pm

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ 23/07/2558

ได้ลงมือทำ Discussion ในหัวข้อต่างๆ ช่วยกันคิดวิเคราะห์ และทำงานเป็นทีม

Posted by สมพร จันทร์สุข on July 23, 2015 at 6:31pm

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ 23/07/2558

ได้ลงมือทำ Discussion แบ่งงานกับสมาชิกในกลุ่ม ช่วยกันคิดวิเคราะห์ และทำงานเป็นทีม

Posted by ณัฐวรรณ ผ่องใส on July 23, 2015 at 6:29pm

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้เรียนรู้ในหัวข้อที่เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม

Posted by orawanppanno on July 23, 2015 at 12:24pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  เบญจวรรณ ผ่องแผ้ว commented on เจตน์ดิลก ทัดทาน's group 4258_is โคงงานเรื่องหญิงๆ
  "5 การเชื่อมโยงโครงสร้างข้อมูล เช่น 1ชื่อธุรกิจ 2อธิบาย 3ที่ติดต่อ 4และตัวบ่งชี้ "
  Thursday
  เบญจวรรณ ผ่องแผ้ว commented on เจตน์ดิลก ทัดทาน's group 4258_is โคงงานเรื่องหญิงๆ
  "4…"
  Thursday
  สุทิน สีละโคตร joined kruorawan kongpila's group
  Thumbnail

  จิตอาสา ม.6/1_2558

  การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม…See More
  Tuesday
  ประเวส นามสีฐาน added a discussion to the group dการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย(4/2)
  Tuesday
  Profile Iconทรงเดช สิงห์ป้อง, พีระพล ผิวคำ, ธิษณะ ชุมทอก and 1 more joined The Secondary Educational Service Area Office 25
  Tuesday
  กิตติศักดิ์ เถรหมื่นไวย added 2 discussions to the group 4258_IS โออิชิกับอิชิตันอะไรอร่อยกว่ากัน
  Jul 27
  คุณาธิป งามพัด added 3 discussions to the group 4258_is กระดานดำและกระดานไวท์บอดร์
  Jul 27
  เฉลิมรัช แคว้นน้อย added 4 discussions to the group 4258_IS กางเกงกับเข็มขัดแตกต่างกันอย่างไร
  Jul 27

  การวัดและประเมินผล

  Events

  Members

  © 2015   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service