ครูคเชนทร์ กองพิลา

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

"กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

- ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร ยังไง)

ทำงานส่งครู เรื่อง กิจกรรมพิเศษที่…

Continue

Posted by ฐิติมา เเสนสงค์ on July 21, 2014 at 12:25pm

- ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

- ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร ยังไง)

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ และการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

-…

Continue

Posted by นันทิดา ทุมรินทร์ on July 21, 2014 at 10:01am

- ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

- ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร ยังไง)

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆของคอมพิวเตอร์

-…

Continue

Posted by กฤษณา นิรันดี on July 21, 2014 at 9:51am

(กิจกรรมพิเศษ ที่ 2.1 )

1.ชื่อกิจกรรม  (กิจกรรมพิเศษ ที่ 2.1 )

2.กิจกรรมที่ทำในวันนี่ 

ตอบ ส่งงานขึ้นเว็บ

3.ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

ตอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปเป็นความรู้ต่อไป

4.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ตอบ…

Continue

Posted by เอมมิกา สุปัญญา on July 21, 2014 at 9:44am

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (2 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ครูคเชนทร์ กองพิลา.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  พรรษชล มูลตรีภักดี added 3 discussions to the group การติดสุราและการติดอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อสุขภาพจิต
  4 hours ago
  ธัญลักษณ์ บัวพรมมา replied to ทิวากร จันทะบุตร's discussion หน่วย 2 แผน 1 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ in the group 4157
  "ส่งเเล้วค่ะ"
  yesterday
  ฐิติมา เเสนสงค์ posted a blog post

  "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร ยังไง)ทำงานส่งครู เรื่อง…See More
  yesterday
  นันทิดา ทุมรินทร์ posted a blog post

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร…See More
  yesterday
  กฤษณา นิรันดี posted a blog post

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร…See More
  yesterday
  เอมมิกา สุปัญญา posted a blog post

  (กิจกรรมพิเศษ ที่ 2.1 )

  1.ชื่อกิจกรรม  (กิจกรรมพิเศษ ที่ 2.1 )2.กิจกรรมที่ทำในวันนี่ ตอบ…See More
  yesterday
  พัชรา โยธาเสน posted a blog post

  "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร…See More
  yesterday
  ปรารถนา ชินพลชาย posted a blog post

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1

  - ชื่อกิจกรรม "กิจกรรมพิเศษที่ 2.1"- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ (แต่ละคนทำอะไร…See More
  yesterday

  Forum

  กิจกรรมที่ 3

  1. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนและภาพการแบ่งเซลของเซลล์สัตว์ในระยะต่าง ๆ จากนั้นตอบคำถาม ดังนี้                1.  ระยะใดใช้เวลานานที่สุด  (ระยะอินเตอร์เฟส)                2.  ระยะใดที่เห็นโครโมโซมชัดเจนที่สุด  (ระยะเมทาเฟส)                3. …Continue

  Started by นายณรงค์ศักดิ์ ลากุล in ฟอรัม6/1 Jun 27.

  กิจกรรมที่ 2

    1.  ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  2.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่มว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  3.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากผลการทำกิจกรรม…Continue

  Started by นายณรงค์ศักดิ์ ลากุล in ฟอรัม6/1 Jun 27.

  การวัดและประเมินผล

  Events

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service