ครูคเชนทร์ กองพิลา

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

การวางกรอบโครงสร้างความรู้

-กิจกรรมที่ทำในวันนี้ การวางกรอบโครงสร้างความรู้

- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน นำไปใช้ในการทำโครงงานต่อไปในหัวข้อ อื่น

- ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไม่ค่อยเข้าใจในบ่งรายการ นิดหน่อยค่ะ

- ข้อเสนอแนะ-

-…

Continue

Posted by อรวรรณ โคตรหลักพเ็ชร on September 2, 2014 at 7:44pm

กิจกรรมที่9 การวางกรอบโครงสร้างความรู้

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

กำหนดผังกรอบโครงสร้างความรู้ และร่วมมือกันในการวางกรอบเค้าโครงของชิ้นงานเป็นกรอบเรื่องราว(Story board)โดยยึดคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ แบบฟอร์มกรอบเค้าโครงเรื่อง…

Continue

Posted by มัณฑนา กิกิ้ง on August 27, 2014 at 9:38pm

บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้…

Continue

Posted by ศิริพร ทีจักร on August 27, 2014 at 9:27pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (1 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ครูคเชนทร์ กองพิลา.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  Profile Iconณัฏฐริณีย์ นามรักษา, Woraphong Sophon_S'LoLiso_E'uro and 2 other members joined ปิยะพร สิทธิโคตร's group
  Thumbnail

  M.3_การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

  วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (คอมพิวเตอร์)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีSee More
  1 hour ago
  อรวรรณ โคตรหลักพเ็ชร posted a blog post

  การวางกรอบโครงสร้างความรู้

  -กิจกรรมที่ทำในวันนี้ การวางกรอบโครงสร้างความรู้- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน…See More
  3 hours ago
  อรวรรณ โคตรหลักพเ็ชร replied to kongpila5157's discussion 9. การวางกรอบโครงสร้างความรู้ in the group การสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต
  "การเข้าถึงอินเตอรืเน็ตกับการส่งสัญญาณโทรเลข นายปรีชา พิจิตแสงเสรี อรวรรณ  โคตรหลักเพ็ชร วริศรา…"
  3 hours ago
  สุธาทิพย์ สุวรรณรัตน์ joined เกศมณี หยองเอ่น ชั้น ม.6/1's group
  Thumbnail

  เดินตามรอยพ่อหลวง

  ชาวบ้านฝางใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟื่อย ทำให้เกิดปัญหาทางด้านอาหาร การเงิน และอาชีพ ดังนั้น…See More
  4 hours ago
  Mr. apisit pasawate added a discussion to the group แต้มสีสันปรับภูมิทัศน์ กับวัดคุณากรบรูพาจารย์
  6 hours ago
  สุวนันท์ กาพย์แก้ว replied to ทิวากร จันทะบุตร's discussion 6. การเขียนแผนปฏิบัติการ in the group 52_57
  "นางสาว สุวนันท์  กาพย์แก้ว เลขที่ 30 นางสาว กาญจนา  ปานเพ็ชร เลขที่ 21 นาย สุทธิพงษ์…"
  8 hours ago
  สุวนันท์ กาพย์แก้ว replied to สุวนันท์ กาพย์แก้ว's discussion 6.บันทึกการเขียนแผนปฏิบัติการ in the group การเปรียบเทียบชื่อโดเมนกับจังหวัด 5/2
  "นางสาว สุวนันท์ กาพย์แก้ว เลขที่ 30 นางสาว กาญจนา  ปานเพ็ชร เลขที่ 21 นาย สุทธิพงษ์…"
  8 hours ago
  Profile Iconวิวัฒน์ อุทธาโกสม, ศุภกร พุทศรี, สุดารัตน์ สุวรรณศาร and 5 more joined ครูคเชนทร์ กองพิลา
  12 hours ago

  Forum

  พิเศษ 6357 1 Reply

  Continue

  Started by Kachen Kongpila in ส่งงานนักเรียนพิเศษ. Last reply by นราทิพ สีดาคุณ Aug 24.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service