ครูคเชนทร์ กองพิลา

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

การสร้างgooglesite3.pdf

PowerPointสื่อออนไลท์ครูสังคมฯ

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

6.การเขียนแผนปฎิบัติงาน

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ 

ทำงาน ใน Google drive และแชร์หาเพื่อนๆเพื่อทำงานร่วมกัน

- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

ฝึกความสามัคคี  ช่วยงานกันเป็นทีม

- ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เวลามีจำกัด…

Continue

Posted by แพรวพรรณ ชาเคน on August 2, 2014 at 8:41am

6.การเขียนแผนปฎิบัติงาน

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ 

ทำงาน ใน Google drive และแชร์หาเพื่อนๆเพื่อทำงานร่วมกัน

- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

ฝึกความสามัคคี  ช่วยงานกันเป็นทีม

- ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เวลามีจำกัด…

Continue

Posted by Kreetapon tongjua on July 29, 2014 at 5:39pm

5.การกำหนดหัวข้อชื่อโครงงาน

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ 

การทำแบฝึกหัด

- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้

- ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ขาดอินเทอร์เน็ตและเวลามีจำกัด

-…

Continue

Posted by Kreetapon tongjua on July 29, 2014 at 5:35pm

การเขียนเเผนปฎิบัติงาน

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ 

พวกเราก็ได้ช่วยกันเขียนแผนปฏิบัติการโครงงานที่พวกเราได้ทำ โดยเขียนใน google drive โดยการแชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันเขียน 

- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

สามารถทำงานเป็นทีม…

Continue

Posted by ศิริลักษณ์ อ่อนประทุม on July 29, 2014 at 4:20pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (4 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ครูคเชนทร์ กองพิลา.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  แพรวพรรณ ชาเคน posted a blog post

  6.การเขียนแผนปฎิบัติงาน

  - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ ทำงาน ใน Google drive และแชร์หาเพื่อนๆเพื่อทำงานร่วมกัน-…See More
  36 minutes ago
  ธิดาพร บุญฉิม ม.6/2 เลขที่ 28 shared a profile on Facebook
  12 hours ago
  ฉวีวรรณ บุญญานุสนธ์ is now a member of ครูคเชนทร์ กองพิลา
  Wednesday
  Kreetapon tongjua posted blog posts
  Tuesday
  ศิริลักษณ์ อ่อนประทุม posted blog posts
  Tuesday
  สุกัญญา มูลตรีภักดี joined kruorawan kongpila's group
  Thumbnail

  โครงงานคุณธรรม(จิตอาสาดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม_ม.6//2557

  การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม…See More
  Tuesday
  กาญจณา พัดเพ็ง added 2 discussions to the group Quality
  Monday
  กาญจณา พัดเพ็ง posted a group
  Monday

  Forum

  สาระ การพูดโน้มน้าวใจ

  1.   สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด      การพูดโน้มน้าวต้องนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ2.   ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้      2.1    ตัวชี้วัด              ท 3.1          ม.3/5           …Continue

  Started by ทวีพร เสนามนตรี in ฟอรัม6/1 Jul 26.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service