ครูคเชนทร์ กองพิลา

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

กิจกรรมที่6 แผนปฏิบัติการ

 

กิจกรรมที่ทำในวันนี้

    -ศึกษาแนวทางในการเขียนแผนปฏิบัติการโครงงานจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

    -เข้าระบบของ Google…

Continue

Posted by มัณฑนา กิกิ้ง on July 23, 2014 at 9:11pm

1.บันทึกการเรียนรู้ปฐมนิเทศ

-กิจกรรมที่ทำในวันนี้

แนะแนวทางการทำโครงงาน มีวิธีการและการคิดหัวข้อโครงงาน

-ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน

- ปัญหา…

Continue

Posted by นิภาพร มูลตรีภักดี on July 23, 2014 at 8:30pm

การเขียนแผนปฏิบัติการ

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

ตอบ ช่วยกันเขียนแบบแผนโครงงาน

- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

ตอบ ได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผน การหาข้อมูลในเว็บไซค์ต่างๆ มาอ้างอิง 

- ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ตอบ…

Continue

Posted by ศิริลักษณ์ แสงนาล on July 23, 2014 at 3:20pm

6.การเขียนแผนปฏิบัติการ3131

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

    วันนี้ได้เขียนแผนปฏิบัติงานหรือการว่างแผนการทำงาน

- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

    รู้จักขั้นตอนของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

- ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 …

Continue

Posted by นาย กิติพันธ์ จันทร์เสละ on July 23, 2014 at 3:11pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (1 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ครูคเชนทร์ กองพิลา.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  ทิวากร จันทะบุตร added a discussion to the group 4157
  Thumbnail

  หน่วย 3 แผน 1 เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล

  ใช้ในการอ่านสอบกลางภาคนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายในเวลาเรียนอีกที***************************************…See More
  3 hours ago
  มัณฑนา กิกิ้ง posted a blog post

  กิจกรรมที่6 แผนปฏิบัติการ

   กิจกรรมที่ทำในวันนี้    -ศึกษาแนวทางในการเขียนแผนปฏิบัติการโครงงานจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  …See More
  6 hours ago
  Sathaporn Chaonapaen added a discussion to the group 002[การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ม.4/3 1/57]
  Thumbnail

  กิจกรรมที่ 5 การถ่ายโอนข้อมูล

  คำชี้แจง : นักเรียนศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจาก สื่อ/แหล่งข้อมูลที่มีให้หรือจากการสืบค้นด้วยตนเอง…See More
  7 hours ago
  นิภาพร มูลตรีภักดี posted a blog post

  1.บันทึกการเรียนรู้ปฐมนิเทศ

  -กิจกรรมที่ทำในวันนี้แนะแนวทางการทำโครงงาน…See More
  7 hours ago
  Profile Iconเมธิน ตระกูลศรี and Sirinat Noiso joined ครูคเชนทร์ กองพิลา
  8 hours ago
  ศิริลักษณ์ แสงนาล posted blog posts
  12 hours ago
  ศศิธร พิมพ์สุนนท์ replied to ศศิธร พิมพ์สุนนท์'s discussion 6.บันทึกการเขียนแผนปฏิบัติการ in the group เด็กติดเกมส์และเด็กติดยา
  " "
  12 hours ago
  ศิริลักษณ์ แสงนาล replied to ศศิธร พิมพ์สุนนท์'s discussion 6.บันทึกการเขียนแผนปฏิบัติการ in the group เด็กติดเกมส์และเด็กติดยา
  " เห็นด้วยเพราะความคิดเห็นตรงกัน หัวหน้าแบ่งงานได้ดี ช่วยกันทำงานทุกคน และคิดว่าข้อมูลถูกต้อง "
  12 hours ago

  Forum

  กิจกรรมที่ 3

  1. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนและภาพการแบ่งเซลของเซลล์สัตว์ในระยะต่าง ๆ จากนั้นตอบคำถาม ดังนี้                1.  ระยะใดใช้เวลานานที่สุด  (ระยะอินเตอร์เฟส)                2.  ระยะใดที่เห็นโครโมโซมชัดเจนที่สุด  (ระยะเมทาเฟส)                3. …Continue

  Started by นายณรงค์ศักดิ์ ลากุล in ฟอรัม6/1 Jun 27.

  กิจกรรมที่ 2

    1.  ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  2.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่มว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  3.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากผลการทำกิจกรรม…Continue

  Started by นายณรงค์ศักดิ์ ลากุล in ฟอรัม6/1 Jun 27.

  การวัดและประเมินผล

  Events

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service