ครูคเชนทร์ กองพิลา

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพและรูปภาพประจำตัวที่เหมาะสม         

เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เป็นเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่าย  รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) )

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All

About

Kongpila created this Ning Network.
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Videos

 • Add Videos
 • View All

Blog Posts

ประวัติอาเซียน10ประเทศ

ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้…

Continue

Posted by มงคล แสนสมบัติ ม.5/1 เลขที่7 on March 17, 2014 at 2:20pm

จุดเด่นของ10ประเทศอาเซียน

จุดเด่นของ 10 ประเทศอาเซ

1.อาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย

 
ประเด็นที่น่าสนใจคือ การลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เน้นทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก ส่วนจุดแข็งนั้น แน่นอน…
Continue

Posted by บุญฑริกา แสนหนองชาติ on March 14, 2014 at 4:04pm

YouTube

WordPress

Google Docs

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ครูคเชนทร์ กองพิลา.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  kruorawan kongpila commented on kruorawan kongpila's group โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น5/1_2557
  "ยินดีต้อนรับสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์"
  Thursday
  ฉัตรดาว สุราวรรณ ม.4/2 joined kruorawan kongpila's group
  Wednesday
  kruorawan kongpila added 2 discussions to the group aโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น5/1_2557
  Wednesday
  kruorawan kongpila posted a group
  Wednesday
  kunchit kaepat is now a member of ครูคเชนทร์ กองพิลา
  Wednesday
  natthawat chamnan is now a member of ครูคเชนทร์ กองพิลา
  Apr 11
  นิรมล กองคำ is now a member of ครูคเชนทร์ กองพิลา
  Mar 31
  kritphol Insenla posted a group
  Thumbnail

  ICT32101kkw2

  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5See More
  Mar 27
  พัทธ์ธิดา บุญญานุสนธิ์ posted a video

  asean

  อบรมตัดต่อ VDO
  Mar 26
  poravit taochan replied to Mongkhon Saensombat's discussion 13. การประเมินผลรายทาง in the group โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตกับร่างกายมนุษย์
  "> กิจกรรมที่ทำในวันนี้ สร้างแบบประเมินครูผู้สอน แบบประเมินตนเอง แบบเพื่อนประเมิน >…"
  Mar 20
  poravit taochan replied to Mongkhon Saensombat's discussion 12. บันทึกการไตร่ตรอง in the group โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตกับร่างกายมนุษย์
  "> กิจกรรมที่ทำในวันนี้…"
  Mar 20
  poravit taochan replied to Mongkhon Saensombat's discussion 10. บันทึกการสร้างชิ้นงาน in the group โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตกับร่างกายมนุษย์
  "> กิจกรรมที่ทำในวันนี้ สร้างกิจกรรมที่10 และ สร้างงานนำเสนอให้สมบูรณ์ -…"
  Mar 20
  poravit taochan replied to Mongkhon Saensombat's discussion 14. การประเมินผลปลายทาง in the group โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตกับร่างกายมนุษย์
  "> กิจกรรมที่ทำในวันนี้ ทำแบบทดสอบและคิดวิเคราห์ >…"
  Mar 20
  Kachen Kongpila posted a status
  "วันนี้ไม่มีใครออนเลยครับ"
  Mar 20
  ณัฐพร สินทร replied to นาย พัชรพล โพเทพา ม.5/1's discussion การประเมินผลรายทาง in the group ติดเกม VS ติดเที่ยวกลางคืน
  "นาย วัชรวลักษณ์  หาปู่ทน - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ ประเมินผลงานต่างๆ ที่ทำมา -…"
  Mar 20
  นาย ธนภูมิ ฮ้อยคำ replied to นาย พัชรพล โพเทพา ม.5/1's discussion บันทึกการเรียนรู้การจัดกลุ่มและเป็นสมาชิก in the group ติดเกม VS ติดเที่ยวกลางคืน
  "นายธนภูมิ ฮ้อยคำ - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ จัดตั้งกลุ่มและกำหนดหน้าที่ของสมาชิก -…"
  Mar 20
  ณัฐพร สินทร replied to นาย พัชรพล โพเทพา ม.5/1's discussion การไตร่ตรอง in the group ติดเกม VS ติดเที่ยวกลางคืน
  "นาย ธนภูมิ  ฮ้อยคำ - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ ทบทวนจุดประสงค์อละทบทวนกระบวนการทำโครงงาน -…"
  Mar 20
  นาย ธนภูมิ ฮ้อยคำ replied to นาย พัชรพล โพเทพา ม.5/1's discussion การเขียนแผนปฏิบัติการ in the group ติดเกม VS ติดเที่ยวกลางคืน
  "นายธนภูมิ ฮ้อยคำ - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ เขียนแผบปฏิบัติการ -…"
  Mar 20
  ณัฐพร สินทร replied to นาย พัชรพล โพเทพา ม.5/1's discussion การสร้างชิ้นงาน in the group ติดเกม VS ติดเที่ยวกลางคืน
  "นาย วัชรวลักษณ์  หาปู่ทน - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ สร้างชิ้นงาน 2 อย่างคือ 1. Power Point…"
  Mar 20
  นาย ธนภูมิ ฮ้อยคำ replied to นาย พัชรพล โพเทพา ม.5/1's discussion การประเมินผลรายทาง in the group ติดเกม VS ติดเที่ยวกลางคืน
  "นายธนภูมิ ฮ้อยคำ - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ ประเมินผลงานต่างๆ ที่ทำมา -…"
  Mar 20

  การวัดและประเมินผล

  Forum

  คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    1> assembly language : ภาษาแอสเซมบลี    เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาระดับต่ำคล้ายๆกับภาษา Basic       และภาษา Cobol  2> automatic teller machine : เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ    เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่…Continue

  Started by พรนภา เหล็กกลาง in ส่งงานนักเรียนพิเศษ Mar 17.

  คำศัพท์คอมพิวเตอร์

  1. Computer = คอมพิวเตอร์2. Software = ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม3. Hardware = อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก4. Input unit = หน่วยรับเข้า5. Output unit = หน่วยส่งออก6. Main Memory unit = หน่วยความจำหลัก 7. Secondary memory unit = หน่วยความจำรอง8. Keyboard =…Continue

  Started by พรนภา เหล็กกลาง in ส่งงานนักเรียนพิเศษ Mar 17.

  Events

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service