The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Blog Posts

Amarin

noonsri

Posted by Amarin noonsri on May 28, 2015 at 9:07am

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      การเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องฝืนใจ  2 ต่อ  คือ (1) ฝืนใจไม่บอกสาระความรู้แก่ศิษย์  และ (2) ฝืนใจทำหน้าที่ที่ไม่เคยทำ คือหน้าที่ช่วยศิษย์สลัดความรู้ผิดๆ…

Continue

Posted by kruorawan kongpila on May 9, 2015 at 11:56am

เรื่อง ฮาร์ดแวร์

หัวข้อเรื่อง ฮาร์ดแวร์ (คำถาม20ข้อ)

1. ฮาร์ดใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ โมเด็ม

2. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์

ตอบ สแกนเนอร์

3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด

ตอบ…

Continue

Posted by นาย สิทธิศักดิ์ กองลี on April 7, 2015 at 11:50pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (3 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  piyaporn phophan joined Kongpila's group
  1 hour ago
  ปริศนา ไม้หนองกอย commented on ปริศนา ไม้หนองกอย's group 5258_PBL ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  "หัวข้อ.ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กำหนดส่ง เดือนกันยายน  ที่ไหน…"
  6 hours ago
  ชิตติพล ละลี commented on ชิตติพล ละลี's group 5258_PBL กีฬาพื้นบ้านในประชาคมอาเซียน
  "หัวข้อ กีฬาที่้ยอดนิยมแต่ละประเทศในอาเซียน สถานที่ บ้าน โรงเรียน  หัวข้อที่จะศึกษา  1.…"
  6 hours ago
  สุภรัตน์ ดีแป้น commented on สุภรัตน์ ดีแป้น's group 5258_PBL โครงงานกินแบบอีสานvsอาหารยุโรป
  "โครงงานกินแบบอีสานVSอาหารยุโรป เนื้อหาที่จะศึกษา 1ต้องการเปรียบเทียบอาหารของภาคอีสานและยุโรป 2ต้องกา…"
  6 hours ago
  Promporn Puttasorn commented on Promporn Puttasorn's group 5258_PBL ความแตกต่างระหว่างขนมไทยและขนมฝรั่ง
  "1.ความเหมือนและความแตกต่างของขนมไทยและขนมฝรั่ง 2.วิธีการทำขนมประเภทนั้นๆ 3.ชื่อและที่มาของขนม"
  6 hours ago
  เพรียวนภา จงภักดี commented on เพรียวนภา จงภักดี's group 5258_PBL โครงสร้างของมนุษย์แตกต่างกันอย่างไรกับโครงสร้างของสัตว์
  "หัวข้อ โครงสร้างของมนุยษ์แตกต่างกันอย่างไรกับโครงสร้างของสัตว์ กำหนดส่ง 1 กันยายน 2558 สถานที่ทำ…"
  6 hours ago
  ณัฐวรรณ ผ่องใส commented on ณัฐวรรณ ผ่องใส's group 5258_PBL รับประทานอาหารตามหมู่เลือด
  "What = รับประทานอาหารตามหมู่เลือด Why =…"
  6 hours ago
  Phongsiri Bunmek updated their profile
  6 hours ago

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2015   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service