The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Blog Posts

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      การเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องฝืนใจ  2 ต่อ  คือ (1) ฝืนใจไม่บอกสาระความรู้แก่ศิษย์  และ (2) ฝืนใจทำหน้าที่ที่ไม่เคยทำ คือหน้าที่ช่วยศิษย์สลัดความรู้ผิดๆ…

Continue

Posted by kruorawan kongpila on May 9, 2015 at 11:56am

เรื่อง ฮาร์ดแวร์

หัวข้อเรื่อง ฮาร์ดแวร์ (คำถาม20ข้อ)

1. ฮาร์ดใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ โมเด็ม

2. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์

ตอบ สแกนเนอร์

3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด

ตอบ…

Continue

Posted by นาย สิทธิศักดิ์ กองลี on April 7, 2015 at 11:50pm

วินโดว์

1. วินโดวส์ 2.0

วินโดวส์ 2.0เปิดตัวเมื่อวันที่ …

Continue

Posted by มาวิน อาจดวงดี่ on March 26, 2015 at 4:30pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (1 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  Profile IconWorpong Sole, กิตติศักดิ์ เถรหมื่นไวย and 6 other members joined Kongpila's group
  2 hours ago
  Profile Iconนายพิชัย ชัยจรูญคณารักษ์, เฉลิมรัช แคว้นน้อย, Worpong Sole and 22 more joined The Secondary Educational Service Area Office 25
  8 hours ago
  ศุภกร พุทศรี shared Kongpila's group on Facebook
  8 hours ago
  พงษ์พัฒน์ เหง้าบุญมา updated their profile
  8 hours ago
  Kongpila posted groups
  8 hours ago
  Profile IconChonchicha Laupersert, วริศรา วงษ์ณะรัตน์ and 19 other members joined Kongpila's group
  9 hours ago
  ช่อเพชร กางกันยา joined Kongpila's group
  Thumbnail

  STEM OSOP(Fangwittayayon)

  การบูรณาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม(ช่างอุตสาหกรรม)…See More
  yesterday
  Profile IconKongpila and อัษฎา ทัพซ้าย joined สุภรัตน์ ดีแป้น's group
  Friday

  Groups

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2015   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service