The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

ึ7. บันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ คือ หาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดสุราและยาเสพติด ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการหาข้อมูลที่เป็นเสียง…

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:35pm

9. บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

ช่วยกันเขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ดภายในกลุ่มของตัวเอง…

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:33pm

10. บันทึกการสร้างชิ้นงาน

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:32pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  อัญชลี ปัจสาไพ replied to วีระศักดิ์ ไสยจรัญ's discussion ชนิดไวรัสคน กับ ชนิดไวรัสคอมพิวเตอร์ in the group ชนิดไวรัสคนกับชนิดไวรัสคอมพิวเตอร์
  "ประเมินแล้วนะ  "
  Saturday
  Profile Iconอัญชลี ปัจสาไพ, มิรัญตรี เรืองศรีจันทร์ and ศรัณยา กัสปะ joined ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน's group
  Thumbnail

  ชนิดไวรัสคนกับชนิดไวรัสคอมพิวเตอร์

  โครงงานเรื่องอินเตอร์เน็ตSee More
  Saturday
  มิรัญตรี เรืองศรีจันทร์ replied to จักรกฤษณ์ โพธิ์ศรี's discussion 11. การนำเสนอชิ้นงาน in the group ชนิดไวรัสคนกับชนิดไวรัสคอมพิวเตอร์
  "เนื้อหาสามรถอธิบายความหมายได้ดี ทำให้เข้าใจง่าย แตยังมีบ้างอย่างที่ยังไม่ดีมากนัก "
  Saturday
  ศรัณยา กัสปะ replied to จักรกฤษณ์ โพธิ์ศรี's discussion 11. การนำเสนอชิ้นงาน in the group ชนิดไวรัสคนกับชนิดไวรัสคอมพิวเตอร์
  " เนื้อหาเข้าใจง่ายค่ะ วีดีโอหน้าสนใจ  "
  Saturday
  kruorawan kongpila joined รัชนีกร จันทร์แสง5/2 เลขที่ 34's group
  Thumbnail

  เยาวชนยุคใหม่...จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชน

  โครงงานคุณธรรมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชน         …See More
  Oct 14
  aphinya srasong joined Mr. apisit pasawate's group
  Thumbnail

  แต้มสีสันปรับภูมิทัศน์ กับวัดคุณากรบรูพาจารย์

         สิ่งสำคัญของการเรียนรู้ที่ดี คือการได้ลงมือปฏิบัติจริง  การทำโครงงานเป็นจิตอาสาในครั้งนี้…See More
  Oct 13
  aphinya srasong joined ศิรินยา ถิตย์กุล's group
  Thumbnail

  เราจะทำตามสัญญา(จิตอาสาดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

   โครงการเราจะทำตามสัญญา กลุ่มของพวกเราได้เร็งเห็นในเรื่องของจิตอาสาหลายด้าน…See More
  Oct 13
  ธิดาพร บุญฉิม ม.6/2 เลขที่ 28 joined kruorawan kongpila's group
  Thumbnail

  โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น_5/2_2555

  การศึกษาประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาอดีต  อดีตของประวัติศาสตร์ เป็นอดีตของมนุษย์ โดยมุ่งตอบคำถามว่า…See More
  Oct 13

  Forum

  กิจกรรมที่1. การตั้งคำถาม 1 Reply

  ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันมีกี่ระบบ

  Started by ยุวะภา ราวี in ฟอรัม6/1. Last reply by ยุวะภา ราวี Oct 5.

  กิจกรรมที่ 2 2 Replies

  กิจกรรมที่ 2Continue

  Started by สวัสดิ์ เทศารินทร์ in ฟอรัม6/1. Last reply by สวัสดิ์ เทศารินทร์ Sep 30.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service