The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Birthdays

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

ึ7. บันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้ คือ หาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดสุราและยาเสพติด ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการหาข้อมูลที่เป็นเสียง…

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:35pm

9. บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

ช่วยกันเขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ดภายในกลุ่มของตัวเอง…

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:33pm

10. บันทึกการสร้างชิ้นงาน

Continue

Posted by ธีระวุฒิ วงศ์ชาเลื่อน on October 8, 2014 at 2:32pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (1 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  ดวงฤทัย สุดบับ updated their profile
  2 hours ago
  ดวงฤทัย สุดบับ joined Kongpila's group
  Thumbnail

  STEM OSOP(Fangwittayayon)

  การบูรณาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม(ช่างอุตสาหกรรม)…See More
  2 hours ago
  จุรีภรณ์ สีนามหวด is now a member of The Secondary Educational Service Area Office 25
  22 hours ago
  สุนิสา สวนมอญ replied to นายธัฒนคร พวงคำ's discussion กิจกรรมที่1 (พิเศษ) in the group ม.4/1_2557ส31104 ประวัติศาสตร์2
  "ครูค่ะโพสต์ลงตรงนี้เลยหรอค่ะ "
  yesterday
  Profile Iconนิตติยาภรณ์ เถื่อนสมบัติ, นิตติยาพรรณ์ เถื่อนสมบัติ and ครูสุขขี ดีสงคราม joined Kongpila's group
  Thumbnail

  STEM OSOP(Fangwittayayon)

  การบูรณาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม(ช่างอุตสาหกรรม)…See More
  yesterday
  Profile Iconธัญญารัตน์ ศรีนามเอ้บ, รัตนา มาชา and 2 other members joined นายธัฒนคร พวงคำ's group
  Friday
  Profile Iconธัญญารัตน์ ศรีนามเอ้บ, รัตนา มาชา and 3 other members joined นายธัฒนคร พวงคำ's group
  Friday
  Profile Iconสัญญา ดวงขุนลา, ธัญญารัตน์ ศรีนามเอ้บ, ศรายุทธ นาพา and 17 more joined The Secondary Educational Service Area Office 25
  Friday

  Forum

  กิจกรรมที่1. การตั้งคำถาม 1 Reply

  ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันมีกี่ระบบ

  Started by ยุวะภา ราวี in ฟอรัม6/1. Last reply by ยุวะภา ราวี Oct 5.

  กิจกรรมที่ 2 2 Replies

  กิจกรรมที่ 2Continue

  Started by สวัสดิ์ เทศารินทร์ in ฟอรัม6/1. Last reply by สวัสดิ์ เทศารินทร์ Sep 30.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service