The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Blog Posts

เรื่อง ฮาร์ดแวร์

หัวข้อเรื่อง ฮาร์ดแวร์ (คำถาม20ข้อ)

1. ฮาร์ดใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ โมเด็ม

2. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์

ตอบ สแกนเนอร์

3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด

ตอบ…

Continue

Posted by นาย สิทธิศักดิ์ กองลี on April 7, 2015 at 11:50pm

วินโดว์

1. วินโดวส์ 2.0

วินโดวส์ 2.0เปิดตัวเมื่อวันที่ …

Continue

Posted by มาวิน อาจดวงดี่ on March 26, 2015 at 4:30pm

ประเภทสแกนและอ่านข้อมูด้วยแสง

1. โอเอ็มอาร์ ( OMR – Optical Mark Reader )

โอเอ็มอาร์ ( OMR – Optical Mark Reader )…

Continue

Posted by มาวิน อาจดวงดี่ on March 26, 2015 at 4:30pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  เรืองศักดิ์ คำสุก replied to ประเวส นามสีฐาน's discussion การออกแบบร้าน OSOP(Fangwittayayon) in the group STEM OSOP(Fangwittayayon)
  "เรืองศักดิ์"
  yesterday
  นาย สิทธิศักดิ์ กองลี posted a blog post

  เรื่อง ฮาร์ดแวร์

  หัวข้อเรื่อง ฮาร์ดแวร์ (คำถาม20ข้อ)1. ฮาร์ดใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ตอบ โมเด็ม2.…See More
  Apr 7
  นาย กฤษณะ ภักดี updated their profile
  Apr 7
  Kongpila left a comment for KruPat
  "ขอโทษครับ  ที่ช้า  ไม่อยากแก้ตัวว่าลืม ครับ  ยังไงก็ยินดีต้อนรับครับ "
  Apr 6
  KruPat is now a member of The Secondary Educational Service Area Office 25
  Apr 6
  kruorawan kongpila posted an event
  Thumbnail

  หลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ at fangwit

  March 29, 2015 all day
  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯสามารถดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรได้นะคะ…See More
  Mar 29
  มาวิน อาจดวงดี่ posted blog posts
  Mar 26
  กวินนา วงษ์แย้ง joined ครูธันยพร แบนอภัย's group
  Mar 25

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2015   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service