The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก

1.นางสาวศิริพร ทีจักร เลขที่ 25

2.นางสาวธณัชพร ดาก่ำ เลขที่13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

 …

Continue

Posted by ศิริพร ทีจักร on December 12, 2014 at 10:19am

ราชวงศ์เซี่ย

สมาชิก

1. น.ส ฤทัยชนก  อ้วนนวน เลขที่ 20

2. น.ส อรวรรณ   โคตรหลักเพ็ชร เลขที่ 29

             

              ราชวงศ์เซี่ย  เป็นราชวงศ์แรกของจีน ปกครองประเทศจีนในช่วง 2100-1600…

Continue

Posted by ฤทัยชนก อ้วนนวน on December 11, 2014 at 6:54pm

ราชวงศ์ซาง

สมาชิก

นส. วริศรา  อุตคำ  เลขที่ 21

นส. ศิริลักษณ์  แสงนวล  เลขที่ 26

ชั้น ม. 5/1

ราชวงศ์ซาง

ราชวงศ์ซาง เดิมชื่อราชวงศ์ซาง ต่อมาย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองอิน จึงเปลี่ยนชื่อเป็นราชวงศ์อิน…

Continue

Posted by Sirilak Saengnual on December 11, 2014 at 6:41pm

ราชวงศ์ถัง

น.ส. ปนัดดา ลำมะนา ชั้น ม5/1 เลขที่ 31

น.ส. อนุสรา ทัพซ้าย ชั้น ม.5/1 เลขที่ 28…

Continue

Posted by panadda lammana on December 11, 2014 at 12:51pm — 1 Comment

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  ทัศดาพร กุลทอง added a discussion to the group M 1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
  Thumbnail

  ใบงานที่ 8 ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ

  ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ        1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง…See More
  15 hours ago
  ศรีสุดา ยัดไธสง replied to นายธัฒนคร พวงคำ's discussion กิจกรรมที่ 1 (พิเศษ) in the group ม.4/3_2557 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
  "ส่งงานค่ะ น.ส.ศรีสุดา ยัดไธสง ม4/3 เลขที่ 29"
  17 hours ago
  ศรีสุดา ยัดไธสง replied to นายธัฒนคร พวงคำ's discussion กิจกรรมที่ 2 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ (ทิศ 6 ) in the group ม.4/3_2557 ส31103 สังคมพื้นฐาน
  "ส่งงานค่ะ น.ส.ศรีสุดา ยัดไธสง ม 4/3 เลขที่ 29"
  22 hours ago
  ปิยนันท์ คำสุข replied to ทิวากร จันทะบุตร's discussion หน่วย 1 แผน 3 เรื่อง การปรับแต่งตัวอักษรให้มีรูปโค้งงอ in the group 3157
  "นาวสาว ปิยนันท์ คำสุข ชั้น ม.3/1 เลขที่ 24 ส่งงานค้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา."
  yesterday
  จันจิรา โสคู commented on นายธัฒนคร พวงคำ's group ม.4/2_2557 สังคมพื้นฐาน
  "6.docx"
  yesterday
  สุนิสา สวนมอญ commented on นายธัฒนคร พวงคำ's group ม.4/1_2557ส31104 ประวัติศาสตร์2
  "%201.docx  น.ส. สุนิสา สวนมอญ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 29"
  Friday
  ณพงศ์ สินสิทธิประเสริฐ replied to นายธัฒนคร พวงคำ's discussion กิจกรรมที่ 1 in the group ม.6/4_2557กฏหมาย
  "ส่งงาน ครับผ๊ม"
  Friday
  นาย พู่กัน ดวงทับจันทร์ replied to นายธัฒนคร พวงคำ's discussion กิจกรรมที่ 1 in the group ม.6/4_2557กฏหมาย
  "ส่งงบานคร๊าบบบบบบบ"
  Friday

  Forum

  กิจกรรมที่1. การตั้งคำถาม 1 Reply

  ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันมีกี่ระบบ

  Started by ยุวะภา ราวี in ฟอรัม6/1. Last reply by ยุวะภา ราวี Oct 5.

  กิจกรรมที่ 2 2 Replies

  กิจกรรมที่ 2Continue

  Started by สวัสดิ์ เทศารินทร์ in ฟอรัม6/1. Last reply by สวัสดิ์ เทศารินทร์ Sep 30.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service