ครูคเชนทร์ กองพิลา

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

9. บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้…

Continue

Posted by สุทิน สีละโคตร on August 27, 2014 at 3:52pm

9.การวางกรอบโครงสร้างความรู้

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

   …

Continue

Posted by ศรัณยา กัสปะ on August 27, 2014 at 3:52pm

9.บันทึกการวางกรอบโครงงาน

- กิจกรรมที่ทำในวันนี้

เขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ด- ประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้งาน

สามารถเขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ดได้- ปัญหา…

Continue

Posted by Kreetapon tongjua on August 27, 2014 at 3:51pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (1 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ครูคเชนทร์ กองพิลา.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  ณัฐกานต์ สามารถ replied to kruorawan kongpila's discussion กิจกรรมที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ in the group โครงงานประวัติศาสตร์ชาติอาเซียน1/5_2557
  "  วิธีการทางประวัติศาสตร์        ประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: history;…"
  2 minutes ago
  ศิริลักษณ์ แสงนาล replied to kongpila5157's discussion 9. การวางกรอบโครงสร้างความรู้ in the group การสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต
  "เด็กติดเกมและเด็กติดยา สมาชิก กิติพันธ์ จันทร์เสละ ฤทัยชนก อ้วนนวน ศศิธร พิมพ์สุนนท์ ศิริลักษณ์…"
  45 minutes ago
  ศิริลักษณ์ อ่อนประทุม posted a blog post

  9. บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

  - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ในกลุ่มช่วยกันเขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ด-…See More
  1 hour ago
  สุทิน สีละโคตร posted a blog post

  9. บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

  - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ในกลุ่มช่วยกันเขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ด-…See More
  1 hour ago
  ศรัณยา กัสปะ posted blog posts
  1 hour ago
  Kreetapon tongjua posted a blog post

  9.บันทึกการวางกรอบโครงงาน

  - กิจกรรมที่ทำในวันนี้เขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ด-…See More
  1 hour ago
  panadda lammana posted blog posts
  1 hour ago
  มิรัญตรี เรืองศรีจันทร์ posted a blog post

  9. บันทึกการวางกรอบโครงสร้างความรู้

  - กิจกรรมที่ทำในวันนี้ในกลุ่มช่วยกันเขียนแบบฟอร์มสตอรีบอร์ด-…See More
  1 hour ago

  Forum

  พิเศษ 6357 1 Reply

  Continue

  Started by Kachen Kongpila in ส่งงานนักเรียนพิเศษ. Last reply by นราทิพ สีดาคุณ on Sunday.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service