The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (นวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใ้ช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยี web 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

ข้อกำหนด

โปรดใช้คำสุภาพ    และรูปภาพที่เหมาะสม         

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  เปิดใช้งานฟรีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)

        ดังนั้น ขอเชิญชวนครูและนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานฟรีโดยไม่จำกัดจำนวน  ศึกษาเพิ่มเติมที่  การใช้งานเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

เอกสาร/คู่มือ/เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 1

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 2

คู่มือการใช้งานเครือข่าย 3

>>การสร้างgooglesites.pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(1).pdf

>>PPTสื่อออนไลน์ครูสังคมฯ(2).pdf

Dev-C++

FaceBook แฟนคลับชาวฝางวิทยายน

ลิงค์กลุ่มคุณครูโรงเรียนฝางวิทยายน

ดาวน์โหลด โปรแกรม Mozilla Firefox 7.0.1

ดาวน์โหลด Add-ons Video Download Helper

แนวทางการเขียนสาระการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผน BWD

มฐ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ BWD

Question.pdf

คู่มือ youtube

curriculum%20%28kachen%29%20154.doc

# แบบประเมินแผน ICT.doc(

#โปรแกรมแต่งภาพวัยรุ่น
#เครื่องมือประเมินและแผนจัดการเรียนรู้ครูคเชนทร์
#ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้
#การประเมินโครงงาน
#การออกแบบโครงงาน
#plan thinkQuest.pdf
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(2)
#มฐ.ตช. หลักสูตร 51(1)
#สสค..zip
#MovieMaker.pdf
#ครูคเชนทร์(Social Media)
#คู่มือการสร้าง ning.pdf
#ครูไทยในศตวรรษที่ 21
#โรงเรียนฝางวิทยายน

# plan%20web%202.0.pdf

# คู่มืออบรม3

# present54.pdf

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All
 

Notes

การแข่งขัน VDO CLIP เพื่อการเรียนการสอน

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิริศักดิ์ นามศิริ,นายทศพล ซุยสัมโรง,นายธนากร สีชาลี,นายจักรพันธุ์ กาพย์แก้ว,นายสุริยา กิจใบ,นส.สมฤทัย วาดเขียน โดยมีพ่อครูคเชนทร์ กองพิลา และแม่ครูอรวรรณ… Continue

Created by Kongpila Sep 3, 2010 at 9:54am. Last updated by Kongpila May 30, 2012.

Blog Posts

กิจกรรมที่ 2 การลงมือทำโครงการ

1. ให้ทุกกลุ่มลงมือทำโครงการตามแบบเสนอไว้

2. ให้ทุกกลุ่มสร้าง กลุ่มโครงการของตนเอง พร้อมสร้างกิจกรรมของกลุ่ม ทำอะไร ที่ไหน เมือไหร่ กับใคร อย่างไร  แล้วนำลิ้งค์ส่งตรงที่กิจกรรมที่…

Continue

Posted by Thanaphat yowa on September 30, 2014 at 8:01pm

YouTube

Chat

Active Conversations

Disconnected (3 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on The Secondary Educational Service Area Office 25.

  Sign Up

   
   
   

  Latest Activity

  kruorawan kongpila replied to ยุวะภา ราวี's discussion การผลิตและการบริโภค in the group TQพอเพียง.
  "หากอาจารย์สังเด็กให้ชัดเจนขึ้นเช่น สรุปความหมายใน เพาเวอร์พ้อย แล้วนำส่งตรง add reply…"
  6 minutes ago
  kruorawan kongpila joined ยุวะภา ราวี's group
  Thumbnail

  TQพอเพียง.

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6 minutes ago
  ยุวะภา ราวี replied to ยุวะภา ราวี's discussion การผลิตและการบริโภค in the group TQพอเพียง.
  12 minutes ago
  ยุวะภา ราวี added a discussion to the group TQพอเพียง.
  Thumbnail

  การผลิตและการบริโภค

  1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการผลิตและการบริโภค2.แบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อที่กำหนดคือ…See More
  15 minutes ago
  รัตนาวดี วงค์ประสงค์ 4/1เลขที่32 replied to kruorawan kongpila's discussion กิจกรรมที่ 4 การลงมือทำโครงการ in the group โครงงานคุณธรรม(จิตอาสาดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม_ม.6//2557
  "ภาพกิจกรรม โครงการ…"
  18 minutes ago
  รัตนาวดี วงค์ประสงค์ 4/1เลขที่32 replied to kruorawan kongpila's discussion กิจกรรมที่ 3 การหาหัวข้อโครงงานจิตอาสา in the group โครงงานคุณธรรม(จิตอาสาดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม_ม.6//2557
  "แบบเสนอโครงงาน http://fangwittayayon.net/group/new/forum/topics/1"
  21 minutes ago
  รัตนาวดี วงค์ประสงค์ 4/1เลขที่32 replied to รัตนาวดี วงค์ประสงค์ 4/1เลขที่32's discussion กิจกรรมที่ 3 การหาหัวข้อโครงงานจิตอาสา in the group โครงงานจิตอาสา เรื่อง ศูนย์รวมแห่งศรัทธา
  "แบบเสนอโครงงาน"
  22 minutes ago
  kruorawan kongpila commented on Mr. apisit pasawate's blog post สมการวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  "เชิญเพื่อนเข้ามาศึกษาจะดีมากค่ะ"
  36 minutes ago

  Forum

  กิจกรรมที่ 2 2 Replies

  กิจกรรมที่ 2Continue

  Started by สวัสดิ์ เทศารินทร์ in ฟอรัม6/1. Last reply by สวัสดิ์ เทศารินทร์ 8 hours ago.

  กิจกรรมที่ 1

  กิจกรรมที่ 1Continue

  Started by นางจุไร อักษร in ฟอรัม6/1 8 hours ago.

  การวัดและประเมินผล

  Members

  © 2014   Created by Kongpila.

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service